4 สิงหาคม 2562 ชาวขอนแก่น นับร้อยปักป้ายไม่เอาฟาร์มหมูในพื้นที่ ระบุสร้างใกล้แหล่งน้ำกลัวผลกระทบในระยะยาว

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/94772

ที่บ้านดงเก่า ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น มีชาวบ้านกว่า 500 คน มารวมตัวกันเพื่อปักป้ายคัดค้านการก่อสร้างฟาร์มสุกรในพื้นที่ โดยมีข้อคามระบุว่า “ ชาวบ้านโต้น ดงกลาง ดงเก่า ไม่เอาฟาร์มเลี้ยงหมู ” โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ สภ.พระยืน รวมทั้งฝ่ายปกครอง มารักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรงและสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยกลุ่มชาวบ้านได้รวมตัวกันประมาณ 1 ชม. จึงแยกย้ายกันกลับ ขณะเดียวกันยังคงพบว่าชาวบ้านในพื้นที่ได้มีการติดตั้งป้ายคัดค้านการก่อสร้างฟาร์มสุกรดังกล่าวบริเวณริมถนนอีกด้วย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดงกลาง หมู่ 5 ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าที่ผ่านมาผู้นำชุมชนในพื้นที่ ได้รับการประสานจากบริษัทเอกชนและหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องว่าให้แจ้งประชาชนในพื้นที่ที่สนใจเลี้ยงสุกร เข้าอบรมรับฟังรายละเอียดการเลี้ยงสุกร ซึ่งมีผู้นำชุมชนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับการอบรมจำนวนมาก เมื่อการอบรมเรียบร้อยบริษัทได้มอบไข่ให้ผู้ร่วมอบรมรับกลับบ้าน โดยไม่มีใครทราบว่าจะมีการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรในพื้นที่ “ในจุดที่กำลังมีการก่อสร้างนั้น เมื่อก่อนเคยมีบริษัทเอกชนเข้ามาสำรวจเพื่อจะสร้างสนามกอล์ฟ แต่ยกเลิกไป จากนั้นก็มีบริษัทเอกชนอีกราย (ศริโรจน์ฟาร์ม) มาทำเป็นบ่อเลี้ยงปลา และเพิ่งเลิกกิจการไปเมื่อปีที่แล้ว จากนั้นมาชาวบ้านและผู้นำชุมชนไม่มีใครทราบว่าจะมีการสร้างฟาร์มสุกรขึ้นมาแทนในจุดดังกล่าว จนกระทั่งมีการก่อสร้างเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา ชาวบ้านจึงมีการสอบถามข้อมูล จนทราบกันแบบปากต่อปากว่า บริเวณนี้จะมีการสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ดังนั้นวันนี้ชาวบ้านอยากทราบข้อเท็จจริงว่ามีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างหรือไม่ เพราะไม่มีใครทราบเรื่องนี้มาก่อนเลย อีกทั้งที่ผ่านมาไม่มีการทำประชาคม ไม่มีการแจ้งรายละเอียดผลดี ผลเสีย ผลกระทบให้ชาวบ้านในพื้นที่ทราบเลย เพราะอย่างน้อยการสร้างฟาร์มขนาดใหญ่เช่นนี้ บริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต้องถามความเห็นชอบของประชาชนในพื้นที่เสียก่อน แต่ที่ผ่านมาไม่มีใครทราบเรื่องเลย ชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันมาประท้วงการสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรในครั้งนี้” ฟาร์มสุกรดังกล่าวนี้อยู่ในเขตพื้นที่บ้านดงเก่า หมู่ 4 ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน ซึ่งบริเวณพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าว สร้างติดพื้นที่แก่งกุดโดก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ 1,400 ไร่ที่ใช้กักเก็บน้ำสำหรับประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งยังคงเป็นแหล่งทำมาหากินของชาวตำบลบ้านโต้น เป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรกรรม โดยมีเพียงถนนดินเป็นแนวกั้นเขตแดนระหว่างสถานที่ก่อสร้างกับแก่งกุดโดกระยะห่างประมาณ 10 เมตรและห่างลำน้ำชีประมาณ 20 เมตร อย่างไรก็ตามชาวบ้านต่างกลัวผลกระทบที่จะได้รับหลังการก่อสร้างฟาร์มสุกรแห่งนี้เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ” ชาวบ้านกลัวว่าจะเป็นแหล่งแพร่พันธุ์สัตว์และแมลงนำโรค อีกทั้งก่อเหตุรำคาญกลิ่นเหม็น น้ำเสียและของเสียที่ออกจากฟาร์มลงสู่หนองน้ำธรรมชาติ และการก่อสร้างฟาร์มไม่ได้มีการประชาคมให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ อันเป็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ เนื่องจากไม่ได้ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังไม่ได้ผ่านการประชาคมให้หมู่บ้านชุมชนที่ได้รับผลกระทบได้รับทราบโดยทั่วกัน มีเพียงการประชุมเฉพาะกลุ่มคนเพียงไม่ก็คนในพื้นที่เท่านั้น ดังนั้นในฐานะผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลบ้านโต้นขอเป็นตัวแทนของคนในหมู่บ้านชุมชน เรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการตรวจสอบและชี้แจงขั้นตอนกระบวนการดำเนินการในการขออนุญาตก่อสร้างฟาร์มสุกรว่า ได้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยชอบหรือไม่ และได้มีการจัดทำประชาคมหรือไม่ เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายและผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่” ขณะที่ชาวบ้านโต้น หมู่ 1 ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าโดยส่วนตัวไม่ได้รับผลกระทบ แต่การมาประท้วงเรียกร้องให้ยกเลิกการสร้างฟาร์มสุกรเนื่องจากเห็นว่า ญาติพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กับที่ก่อสร้างจะได้รับผลกระทบ เพราะอย่างน้อยในเรื่องกลิ่นและน้ำเสียต้องมีแน่นอน จึงรวมตัวกันออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกการก่อสร้าง เพราะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่ใช้เพียง 5-10 ปี แต่จะกระทบไปอีกนาน